Aισθητικός

24/10/2023

Aισθητικός

Αναζητούμε Αισθητικό εκ μέρους Φαρμακείου στον Άλιμο. Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Καταθέστε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση. ...

READ MORE
Βοηθός Φαρμακοποιού

24/10/2023

Βοηθός Φαρμακοποιού

Αναζητούμε Βοηθό Φαρμακοποιού εκ μέρους Φαρμακείου στον Άλιμο. Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Καταθέστε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση. ...

READ MORE
Φαρμακοποιός

24/10/2023

Φαρμακοποιός

Αναζητούμε Φαρμακοποιό εκ μέρους Φαρμακείου στον Άλιμο. Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Καταθέστε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση. ...

READ MORE
Βοηθός Φαρμακοποιού

13/07/2023

Βοηθός Φαρμακοποιού

Αναζητούμε Βοηθό Φαρμακοποιού εκ μέρους Φαρμακείου στην Θεσσαλονίκη. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στην πώληση φαρμάκου και παραφαρμάκου. Καταθέστε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση. ...

READ MORE
Βοηθός Φαρμακοποιού

13/07/2023

Βοηθός Φαρμακοποιού

Αναζητούμε Βοηθό Φαρμακοποιού εκ μέρους Φαρμακείου στο κέντρο της Αθήνας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στην πώληση φαρμάκου και παραφαρμάκου. Καταθέστε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση. ...

READ MORE
Αισθητικός

13/07/2023

Αισθητικός

Αναζητούμε αισθητικό εκ μέρους Φαρμακείου στο κέντρο της Αθήνας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στην πώληση φαρμάκου και παραφαρμάκου. Καταθέστε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση. ...

READ MORE