Αναζητούμε Βοηθό Φαρμακοποιού εκ μέρους Φαρμακείου στην Θεσσαλονίκη. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στην πώληση φαρμάκου και παραφαρμάκου. Καταθέστε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση.