ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2310 862064
Διεύθυνση: Δ. Γουζέλη 2, Θεσσαλονίκη, 54248

Βρείτε μας στο χάρτη