Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

H εταιρεία Pharma PLUS A.E., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα τηρεί αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που έρχονται σε γνώση της, βάσει της παρούσας, με σκοπό τη διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των προϊόντων της και υπηρεσιών της μέσω του προγράμματος επιβράβευσης με τη χρήση της νέας κάρτας +PLUS CARD. Ειδικότερα, η εταιρεία Pharma PLUS A.E. συλλέγει τα εξής είδη δεδομένων στο πλαίσιο της +PLUS CARD: ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, email, φύλο, ηλικία, διεύθυνση. Τα ως άνω δεδομένα τηρούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είναι εν ισχύ η +PLUS CARD. Αποδέκτες των ως άνω δεδομένων είναι τα φαρμακεία-μέλη του δικτύου Pharma PLUS. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το σχετικό εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα πλήρη στοιχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας είναι: «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρεία», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003951901000, Παιανία Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας 12, Τ.Κ. 19002. Τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται με τη συγκατάθεσή σας και καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω, είναι αυστηρώς εμπιστευτικά και η Εταιρεία εξουσιοδοτείται ρητά να τα χρησιμοποιεί και εν γένει να τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό ή για τις περιπτώσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τη διόρθωση των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρησης ή μεταγενέστερης μεταβολής τους. Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679. Μπορείτε, τέλος, να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-2106475628). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Για οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@lavipharm.com. Εάν, ως κάτοχος της κάρτας μέλους, δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να το αναφέρετε απευθείας στην Εταιρεία, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6691804, είτε με την αποστολή γραπτού αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το ζητήσετε, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pharmaplus@lavipharm.com, είτε γραπτά, μέσω οποιουδήποτε φαρμακείου του Δικτύου. 

 

Όροι

 

 • Το πρόγραμμα REWARDS +PLUS CARD, επιβραβεύει τις αγορές σας από τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS, μέσα από ένα σύστημα συλλογής πόντων. 
 • Η κάρτα μέλους δεν είναι χρεωστική ή πιστωτική. Ο κάτοχος με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να πραγματοποιεί χρηματικές ή εμπορικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως αυτά τίθενται και γνωστοποιούνται από την Εταιρεία Pharma PLUS A.E. 
 • Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του σε οποιοδήποτε φαρμακείο του Δικτύου Pharma PLUS επιδεικνύοντάς την. 
 • Ισχύει για όλες τις αγορές σας σε προϊόντα υγείας και ομορφιάς που συμμετέχουν στο σύστημα συλλογής πόντων, όπως αυτά καθορίζονται από το Δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS (εταιρεία με τον τίτλο Pharma PLUS A.E.). 
 • Κάθε κάρτα μέλους είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Pharma PLUS και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει, εάν του ζητηθεί. 
 • Την κάρτα μέλους μπορεί να την αποκτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. 
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλάζει ή να αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών ανά περιόδους. 
 • Η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα, ή/και να προβαίνει σε διακοπή των προνομίων οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία καθώς η κάρτα μέλους αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρείας. 
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας +PLUS CARD, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση κακής χρήσης, ή προσπάθειας εξαπάτησης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι πόντοι που έχουν και όλα τα προνόμια που έχουν κερδηθεί θα αφαιρούνται. 
 • Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, σε οποιοδήποτε φαρμακείο του Δικτύου. 
 • Οι πόντοι διαγράφονται αυτόματα στην περίπτωση που δεν έχει γίνει αποδεδειγμένη χρήση της κάρτας σε διάστημα 3 ετών.